ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">×¢²áËÍ2Ôª²ÊƱ:政策原声åQšè¥æ”¹å¢žè¦ç¡®ä¿æ‰€æœ‰è¡Œä¸šç¨Žè´Ÿåªå‡ä¸å¢?/title><meta name="keywords" content="×¢²áËÍ2Ôª²ÊƱ," /></meta><meta name="description" content="×¢²áËÍ2Ôª²ÊƱ:ã€? /><link href="/WebUI/Css/Common/base.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="/WebUI/Css/Header/admin_menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="/Javascript/DialogDivtt/jquery_dialog.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link rel="canonical" href="//www.qajndi.tw/Sites/ys3651/Xml/News/b0/b07621d1-a4e2-4001-bbb2-8b8eda03d760.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body style="background-image: url(); background-color: ; background-position: left top; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll;" Param="pageid=b53e7f2d-9713-4ecd-9499-726cc8480a61" Paramurl="63f9489b-d566-4917-985c-82adf3e3266b" lan="1"> <style type="text/css"> .new_pic1_20{ background:#fafaf9;} .new_pic1_20 .border_L{background:url(/Image/Component/comm/style1/bg20.jpg) repeat-y scroll left center;} .new_pic1_20 .border_L .border_R{ background:url(/Image/Component/comm/style1/bg20.jpg) repeat-y scroll right center;} .new_pic1_20 .border_L .border_R .title{ background:url(/Image/top1.gif) no-repeat scroll 0 -589px;} .new_pic1_20 .border_L .border_R .title .titleleft{ background:url(/Image/top1.gif) no-repeat scroll 0 -589px;} .new_pic1_20 .border_L .border_R .title .titlemiddle{ color:#7091C4; font-weight:bold; line-height:30px; background:url(/Image/top1.gif) no-repeat scroll -30px -589px;} .new_pic1_20 .border_L .border_R .title .titleright{ background:url(/Image/top1.gif) no-repeat scroll -922px -589px;} .new_pic1_20 .border_L .border_R .list{} .new_pic1_20 .border_L .border_R .list .content{} .new_pic1_20 .border_L .border_R .list .content a{color:#333; } .new_pic1_20 .border_L .border_R .list .content a:hover{ color:#ff0000;} .new_pic1_20 .border_bottom{ background:url(/Image/Component/comm/style1/bg20.jpg) repeat-x scroll 0 0;} .new_pic1_20 .border_bottom .bottom_left{ background:url(/Image/Component/comm/style1/bg20.jpg) no-repeat scroll 0 0;} .new_pic1_20 .border_bottom .bottom_right{background:url(/Image/Component/comm/style1/bg20.jpg) no-repeat scroll -997px 0;} .new_newlist4901_1 .border_L{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_left_line.gif) repeat-y 0 0;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_right_line.gif) repeat-y right 0;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .title{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_line.gif) repeat-x 0 0 ;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .title .titleleft{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_left.gif) no-repeat 0 0 ;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .title .titlemiddle{background:url(/Image/Component/comm/site49/new_tet.gif) no-repeat scroll 0 0;color:#fff;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .title .titleright{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_right.gif) no-repeat scroll right 0;color:#fff;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .title .titleright a{color:#fff;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .list .content li{} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .list .content li .divicon{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_icon.gif) no-repeat scroll 0 0;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .list .content li .news a{color:#696969;} .new_newlist4901_1 .border_L .border_R .list .content li .news a:hover{color:#545454;} .new_newlist4901_1 .border_bottom{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_b_line.gif) repeat-x 0 ;} .new_newlist4901_1 .border_bottom .bottom_left{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_b_left.gif) no-repeat 0 0;} .new_newlist4901_1 .border_bottom .bottom_right{ background:url(/Image/Component/comm/site49/new_b_right.gif) no-repeat right 0;} .new_new5501_1 .border_L{ height:100%;} .new_new5501_1 .border_L .border_R{ height:100%;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list{ border:1px solid #d4d4d4; background:#FFF;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .content .info{background-color:#F7F7F7;border:1px solid #E8E8E8;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .content .memo{border:1px dashed #DDDDDD;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .content .memo span{ color:#ff0000;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback{ font-size:14px; padding:0 20px;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback li{ height:34px; line-height:34px; overflow:hidden;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback li a{ text-decoration:none; color:#990033;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .content .articalfrontback li a:hover{ text-decoration:underline; color:#990033;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li{ background:#DCD9D4; border:1px solid #DCD9D4; color:#303030;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li.pbutton{background-color:#eae7e2;border:1px solid #DCD9D4;color:#303030;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li a{ color:#333;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li a:hover{ color:#ff0000;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li.pagesnow{background-color:#EEEEEE;border:1px solid #DCD9D4;color:#303030;} .new_new5501_1 .border_L .border_R .list .showpages .pages li.opt{background:#fff;} .new_new5501_1 .border_bottom{ background:url(/Image/Component/new_new/bg.jpg) repeat-x scroll 0 0;} .new_new5501_1 .border_bottom .bottom_left{ background:url(/Image/Component/new_new/bg.jpg) no-repeat scroll 0 0;} .new_new5501_1 .border_bottom .bottom_right{ background:url(/Image/Component/new_new/bg.jpg) no-repeat scroll -997px 0;} .comm_sitelogo1_1{} .comm_sitelogo1_1 .border_L{} .comm_sitelogo1_1 .border_L .border_R{} .comm_customword1_1{ height:100%;overflow:hidden;} .comm_customword1_1 .border_L{height:100%; overflow:hidden;} .comm_customword1_1 .border_L .border_R{height:100%; overflow:hidden;} .comm_custompic1_1{ width:100%; height:100%; overflow:hidden;} .comm_custompic1_1 .border_L{width:100%; height:100%; overflow:hidden;} .comm_custompic1_1 .border_L .border_R{width:100%; height:100%; overflow:hidden;} .comm_custompic1_1 .border_L .border_R img{width:100%; height:100%; cursor:pointer;} .comm_addfavorite0_2 .border_L .border_R .topmenu a{color:#ad9834;} .comm_addfavorite0_2 .border_L .border_R .topmenu a:hover{ color:#fff;} .column_rank4901_1 .border_L .border_R .menumain{background:url(/Image/Component/comm/site49/menu_linbj.gif) repeat-x scroll 0 bottom;} .column_rank4901_1 .border_L .border_R .menumain .menumiddle li{color:#fff;} .column_rank4901_1 .border_L .border_R .menumain .menumiddle li a{color:#fff;} .column_rank4901_1 .border_L .border_R .menumain .menumiddle li a:hover{color:#fff; background:url(/Image/Component/comm/site49/menu_over.gif) repeat-x scroll 0 0;} .column_rank4901_1 .border_L .border_R .menumain .menumiddle li.current{color:#fff; background:url(/Image/Component/comm/site49/menu_over.gif) repeat-x scroll 0 0;} .column_rank4901_1 .border_L .border_R .menumain .menumiddle li.current a{color:#fff;} .comm_copyright0_5 .border_L .border_R .current .nav{color:#9e8d39;} .comm_copyright0_5 .border_L .border_R .current .nav a{ color:#9e8d39;} .comm_copyright0_5 .border_L .border_R .current .nav a:hover{ color:#ff0000;} .comm_current0_1 .border_L .border_R .current .nav{ color:#333;} .comm_current0_1 .border_L .border_R .current .nav a{ color:#333;} .comm_current0_1 .border_L .border_R .current .nav a:hover{ color:#ff0000;} .column_Secondary08_1{} .column_Secondary08_1 .border_L{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menubg.gif) repeat-x scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menuleft{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_left.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle ul{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li{} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li.line{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_line.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li a{color:#fff;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li a:hover{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_hover.gif) no-repeat scroll left top;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menu_main .menumiddle li a:hover b{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menu_hover.gif) no-repeat scroll right top;} .column_Secondary08_1 .border_L .border_R .menu .menuright{ background:url(/Image/Component/comm/size8/menuright.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .menu_sb{ margin-top:6px;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_top{ width:165px; height:15px; background:url(/Image/Component/comm/size8/submenu_topbg.gif) no-repeat scroll 0 0;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg{width:115px; background:url(/Image/Component/comm/size8/submenu_bg.gif) repeat-y scroll 0 0; margin-left:29px; text-align:center;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bottom{ width:115px; height:15px; background:url(/Image/Component/comm/size8/submenu_bottombg.gif) no-repeat scroll 0 0; margin-left:29px;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg ul{ padding:0 15px;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg li{color:#373737; border-bottom:1px dashed #394141;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg li a{ color:#000101;} .column_Secondary08_1 .menu_sb .submenu_bg li a:hover{color:#007cd3;} </style><div id="contain"><div id="top" style="width: 1004px; height: 555px;border:0px;margin: 1px auto;z-index:3"><div class="pdv_class" id="d4770913-a685-43e8-992d-39fe6ade3ff1" style="width:479px; height:120px; top:21px; left:26px;z-index:4; position: absolute; "><div class="comm_sitelogo1 comm_sitelogo1_1"><link href="/WebUI/Css/Component/comm_sitelogo/comm_sitelogo1.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="border_L"><div class="border_R"><a href="" target="_blank"><img src="/Files/Sites/Y/ys3651/Images/201506060957124843.png"/></a></div></div></div></div><div id="44174a09-feea-4ab5-93ef-3ab4f15ad412" class="pdv_class" style="width:349px; height:60px; top:10px; left:554px;z-index:8; position: absolute; "><div class="comm_customword1 comm_customword1_1"><div class="border_L"><div class="border_R" style="overflow:hidden;"><table style="WIDTH: 370px; HEIGHT: 61px" border="0" cellspacing="0" summary="" cellpadding="0" width="370" background=""><tbody><tr><td valign="top"><!--DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"--><style type="text/css"> #adsdiv { border:0px solid #ccc; width:700px; margin:0 auto; } #adverts { padding:0; margin:0; width:700px; position:relative; } * html #adverts {width:700px; w\idth:700px;} #adverts li { list-style-type:none; width:100px; height:45px; float:left; } #adverts a { background:#eee; position:absolute; width:19px; height:19px; display:block; font-size:5px; } #adverts a img { width:19px; height:19px; border:0; } #adverts a:hover { width:93px; height:37px; z-index:500; background:transparent url(//www.jsweb8.cn/jsweb8/images/opaque.gif); } #adverts a:hover img { background:#eee; position:absolute; width:130px; height:130px; border:2px solid #fff; border-width:2px 2px; left:-15px; top:-6px; } * html #adverts a:hover img { width:90px; height:33px; width/**/:130px; height/**/:130px; } .clear {clear:both;} .advert {background:#eee;} #info em {display:block; clear:both; font-size:0.6em; text-align:right; padding-right:1em;} #info p {text-align:center;} #info p.col4 {text-align:left;}</style><div style="WIDTH: 29px; HEIGHT: 32px" id="adsdiv"><ul style="WIDTH: 28px; HEIGHT: 24px" id="adverts">                </ul><div class="clear"></div></div></td><td valign="top"><a target="_blank" ></a></td><td valign="top"><p><font color="#ff9900" size="4"><strong class="gwc"></strong></font></p><p><font color="#ff9900" size="4"><strong class="gwc">全国招商热线åQ?00-8871-356</strong></font></p></td><td> </td></tr></tbody></table></div></div></div></div><div id="1da0c303-a4d2-41e0-9ca9-3da25f3a98a0" class="pdv_class" style="width:100px; height:100px; top:34px; left:880px;z-index:10; position: absolute; "><div class="comm_custompic1 comm_custompic1_1"><div class="border_L"><div class="border_R"><img src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/%E6%AF%95%E6%98%87%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%9B%AD%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E7%A0%81.jpg"/></div></div></div></div><div id="2c2d7eab-1249-4d01-94e3-171799bf4d6e" class="pdv_class" style="width:234px; height:23px; top:40px; left:700px;z-index:5; position: absolute; "><div class="comm_addfavorite0 comm_addfavorite0_2"><link href="/WebUI/Css/Component/comm_addfavorite/comm_addfavorite0.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="topmenu"><img src="/Image/Component/comm_addfavorite/pic1.jpg"/><a href="javascript:void(0);" onclick="comm.AddFavorite.SetHome(this);"><label id="2c2d7eab-1249-4d01-94e3-171799bf4d6e|Xslt_Comm_swsy" class="LanguageSet"></label></a><img src="/Image/Component/comm_addfavorite/pic2.jpg"/><a href="javascript:void(0);" onclick="comm.AddFavorite.AddFav();"><label id="2c2d7eab-1249-4d01-94e3-171799bf4d6e|Xslt_Comm_jrsc" class="LanguageSet"></label></a></div></div></div></div></div><div id="778a5a4a-ec50-46b2-bf01-55a227bb4a9e" class="pdv_class" style="width:980px; height:350px; top:205px; left:12px;z-index:1; position: absolute; "><div class="comm_customword1 comm_customword1_1"><div class="border_L"><div class="border_R" style="overflow:hidden;"></div></div></div></div><div id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1" class="pdv_class" style="width:999px; height:87px; top:167px; left:4px;z-index:9; position: absolute; "><link href="/WebUI/Css/Component/column_Secondary/column_Secondary08.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="column_Secondary08 column_Secondary08_1"><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="menu"><div class="menu_main"><div class="menuleft"></div><div class="menumiddle"><ul class="gwc"><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','243',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/index_zh-cn.html?clm=243" target="_self"><b>首页</b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','736',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/xmgk_zh-cn.html?clm=736" target="_self"><b>™å¹ç›®æ¦‚况</b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','246',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/ptfw_zh-cn.html?tid=365&clm=246" target="_self"><b>资源优势</b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','245',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/hxxs_zh-cn.html?clm=245" target="_self"><b>发展优势</b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','744',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/fwys_zh-cn.html?clm=744" target="_self"><b>服务优势</b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','247',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/pptd_zh-cn.html?tid=370&clm=247" target="_self"><b>政策扶持</b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','248',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/xwlb_zh-cn.html?clm=248" target="_self"><b>最新资è®?/b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','249',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/cydj_zh-cn.html?clm=249" target="_self"><b>诚意登记</b></a></li><li class="line"></li><li onMouseOver=" comm.Column.column_Secondary8('2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1','244',this,40) "><a href="/Sites/ys3651/Html/dlwz_zh-cn.html?clm=244" target="_self"><b>联系我们</b></a></li><li class="line"></li></ul></div><div class="menuright"></div></div></div></div></div><div class="menu_sb" style=" margin-left:90px; display:none;"><div class="submenu_top"></div><div class="submenu_bg"><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_243"></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_736"></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_246"><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/ptfw_zh-cn.html?tid=366&clm=758" target="_self">英山概况</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/rwzy_zh-cn.html?clm=759" target="_self">人文资源</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/wqzy_zh-cn.html?clm=760" target="_self">温泉资源</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/cyzy_zh-cn.html?clm=761" target="_self">茶叶资源</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/jsczy_zh-cn.html?clm=762" target="_self">茧丝¾l¸èµ„æº?/a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/zyczy_zh-cn.html?clm=763" target="_self">中药材资æº?/a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/lyzy_zh-cn.html?clm=764" target="_self">旅游资源</a></li></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_245"><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/jydj_zh-cn.html?clm=765" target="_self">机遇叠加</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/ptjs_zh-cn.html?clm=766" target="_self">òq›_°åšå®ž</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/hjks_zh-cn.html?clm=767" target="_self">环境宽松</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/qwyy_zh-cn.html?clm=768" target="_self">åŒÞZ½ä¼˜è¶Š</a></li></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_744"><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/fwpt_zh-cn.html?clm=769" target="_self">服务配套</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/fdmb_zh-cn.html?clm=770" target="_self">奋斗目标</a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Html/rzlc_zh-cn.html?clm=771" target="_self">入注‹¹ç¨‹</a></li></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_247"><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/60/605785c4-0b52-40e0-ba2d-596aac21a1c9.html?clm=772" target="_self">™å¹ç›®æƒ æ”¿½{?/a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/14/14d2fec4-546a-4913-b8f5-1c015161912a.html?clm=773" target="_self">学生惠政½{?/a></li><li class="gwc"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/2f/2fc67fc1-5367-4968-90d2-30e0aaeac23f.html?clm=774" target="_self">区服务承è¯?/a></li></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_248"></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_249"></ul><ul style=" display:none;" id="2f69f8af-dfed-4db0-9a0e-0ba1fe6b8bc1_244"></ul></div><div class="submenu_bottom"></div></div></div></div></div><div id="middle" style="width: 1004px; height: 1463px;border:0px;margin: 1px auto;z-index:2"><div id="ab9a0870-b449-4d6c-b517-18193822ac93" class="pdv_class" style="width:233px; height:255px; top:326px; left:18px;z-index:7; position: absolute; "><div class="new_pic1 new_pic1_20"><link href="/WebUI/Css/Component/new_pic/new_pic1.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="title"><div class="titleleft"></div><div class="titlemiddle">政策扶持</div><div class="titleright"></div></div><div class="list"><marquee min-height="10" width="100%" onmouseout="start()" onmouseover="stop()" behavior="scroll" scrolldelay="180" scrollamount="5" direction="up"><div class="content"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/14/1450e89e-3386-47f3-88ce-a63496d503b8.html">两会好声韻I¼Œåˆ›ä¸šæ”¿ç­–æ–°ã€?/a><br/><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/c8/c8ea616e-e453-476a-b4d8-35f2f995f653.html">聚焦丨胦攉Kƒ¨åQšåŠ å¤§èƒ¦½EŽæ”¯æŒåŠ›åº?.</a><br/><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/1e/1eabadb9-532a-4692-84e9-3917c0a2846b.html">创业英山--“风景这边独好â€?/a><br/><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/fa/fa333719-9559-43a8-a353-96850269c0b0.html">关于支持农民工等人员˜q”乡创业çš?.</a><br/><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/60/605785c4-0b52-40e0-ba2d-596aac21a1c9.html">英山县中ž®å¾®ä¼ä¸šå­µåŒ–器项目优æƒ?.</a><br/><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/e7/e777ea75-2b33-487b-b11f-67427af40654.html">县äh民政府办公室关于印发2015òq?.</a><br/><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/14/14d2fec4-546a-4913-b8f5-1c015161912a.html">大学生创业就业十大优惠政½{?/a><br/><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/2f/2fc67fc1-5367-4968-90d2-30e0aaeac23f.html">英山县经‹¹Žå¼€å‘区服务承诺</a><br/></div></marquee></div></div></div><div class="border_bottom"><div class="bottom_left"></div><div class="bottom_right"></div></div></div></div><div id="d7789603-17dc-4164-adf7-265dc5e8d406" class="pdv_class" style="width:237px; height:299px; top:12px; left:17px;z-index:11; position: absolute; "><link href="/WebUI/Css/Component/new_newlist/new_newlist4901.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="new_newlist4901 new_newlist4901_1"><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="title"><div class="titleleft"></div><div class="titlemiddle">最新资è®?/div><div class="titleright"></div></div><div class="list"><div class="content"><ul class="gwc"><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/02/0232a16a-b91b-4b6b-bcc7-c6e928531a3b.html" target="_blank">市政协领å¯ÆD§†å¯Ÿæ¯•æ˜‡ç§‘技产业å›?/a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/1d/1d60330d-c6be-4a47-b0b7-dbc7e7658c42.html" target="_blank">毕昇¿U‘技产业园招商引资添æ–îC¼</a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/6d/6d62b23e-ba9f-4105-9134-d71049586020.html" target="_blank">省委常委、省委统战部长梁惠玲½{?.</a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/fa/fae4e9e3-1872-4aed-be75-3791dd729a8f.html" target="_blank">毕昇¿U‘技产业园特惠过双节</a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/a1/a1ea456c-f587-416e-8b40-406bf092d73a.html" target="_blank">快讯åQšé’œæƒ æŽ¨å‡ºï¼Œç«çˆ†æ‹›å•†ã€?/a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/4c/4c38d237-e56d-403b-a8f5-5ab6f69ad4ed.html" target="_blank">武汉英山商会企业家代表团参访æ¯?.</a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/72/729c0012-b47b-4d36-bef3-b7ab678f32bc.html" target="_blank">许副省长到英山毕昇科技产业园调..</a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/51/51264162-ee0a-4f1e-84c1-5fbb988f93f4.html" target="_blank">有一¿UæˆåŠŸå«åˆ›ä¸š</a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/b0/b07621d1-a4e2-4001-bbb2-8b8eda03d760.html" target="_blank">政策原声åQšè¥æ”¹å¢žè¦ç¡®ä¿æ‰€æœ‰è¡Œä¸?.</a></div></li><li class="gwc"><div class="divicon"></div><div class="news"><a href="/Sites/ys3651/Xml/News/14/1450e89e-3386-47f3-88ce-a63496d503b8.html" target="_blank">两会好声韻I¼Œåˆ›ä¸šæ”¿ç­–æ–°ã€?/a></div></li></ul></div></div></div></div><div class="border_bottom"><div class="bottom_left"></div><div class="bottom_right"></div></div></div></div><div id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c" class="pdv_class" style="width:722px; height:1422px; top:41px; left:272px;z-index:5; position: absolute; "><link href="/WebUI/Css/Component/new_new/new_new5501.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><div class="new_new5501 new_new5501_1" style="overflow:visible;height:auto;" name="div_visible"><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="list"><div class="content"><div class="newstitle">政策原声åQšè¥æ”¹å¢žè¦ç¡®ä¿æ‰€æœ‰è¡Œä¸šç¨Žè´Ÿåªå‡ä¸å¢?/div><div class="info">2016-04-06    <label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_New_ly" class="LanguageSet"></label>åQ?/div><div class="memo"><span class="gwc"><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_New_hxts" class="LanguageSet"></label>åQ? </span></div><div class="con"><ul id="content_1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c_1"><p><img alt="" width="500" height="185" src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/new/1203/406/1.jpg" /></p> <p>¼›?æœ?日中国全面实施营业税改增值税倒计æ—?0天之际,中共中央政治局常委、国务院æ€È†æŽå…‹å¼?æœ?日先后到国家½EŽåŠ¡æ€Õd±€å’Œèƒ¦æ”‰Kƒ¨è€ƒå¯Ÿã€‚æ€È†å¼ø™°ƒåQŒå…¨é¢å®žæ–½è¥æ”¹å¢žæ˜¯ä¸€™åšw‡å¤§æ”¹é©ï¼Œæ˜¯ä»Šòq´ä¸­å¤®æ”¿åºœæ”¹é©çš„一件大事,要切实兑现所有行业税负只减不增的承诺åQ?/p> <p><img alt="" width="500" height="352" src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/new/1203/406/2.jpg" /></p> <p>在今òq´çš„《政府工作报告》中åQŒæŽå…‹å¼ºæ€È†æå‡ºåQŒä»Ž5æœ?日è“v全面实施营改增,òq¶å¼ºè°ƒè¦“¼‹®ä¿æ‰€æœ‰è¡Œä¸šç¨Žè´Ÿåªå‡ä¸å¢?rdquo;。在1日的考察中,李æ€È†åå¤å¼ø™°ƒä¸€å®šè¦ä¸ÞZ¼ä¸šç€æƒ»I¼Œ¼‹®ä¿æ‰€æœ‰è¡Œä¸šç¨Žè´Ÿåªå‡ä¸å¢žã€‚ä»–è¯ß_¼š</p> <p>我们¾l™ä¼ä¸šå‡è´Ÿã€å‡½EŽå®žé™…上也是放水养鱼åQŒç‰¹åˆ«æ˜¯åœ¨çŽ°åœ¨ä¼ä¸šç»è¥å›°éš¾ï¼Œ¾læµŽä¸‹è¡ŒåŽ‹åŠ›å¤§çš„时候,我们˜q™æ ·åšæŠŠä¼ä¸šæ‰¶ä¸€æŠŠã€‚另外,更重要的是把½EŽåˆ¶ä¹Ÿç»Ÿä¸€äº†ï¼Œé¿å…é‡å¤å¾ç¨ŽåQŒè¿™æ ·å¯¹é•¿è¿œå‘展有很大的好处。这是个重大的税制改革,你们担负的是历史性ä“Q务。当然我们首先要看现实,现实ž®±æ˜¯æœ€æ ÒŽœ¬çš„标准,或者说最关键的衡量尺度就是看企业是不是减负了åQŒæ˜¯ä¸æ˜¯å¾—利了,而且所有行业一定是只减不增åQŒè¿™æ˜¯åº•¾Uѝ€?/p> <p>李克强æ€È†æŒ‡å‡ºåQŒå½“前,发展新经‹¹Žã€åŸ¹è‚²æ–°åŠ¨èƒ½ã€æ”¹é€ æå‡ä¼ ¾lŸåŠ¨èƒ½ï¼Œå‚¬ç”Ÿäº†å¤§é‡æ–°æŠ€æœ¯ã€æ–°äº§ä¸šã€æ–°ä¸šæ€ã€æ–°å•†ä¸šæ¨¡å¼å‘展。全面实施营改增åQŒæœ‰åˆ©äºŽé™ä½Žä¼ä¸šåˆ›æ–°æˆæœ¬åQŒä¿ƒ˜q›è®¾å¤‡æ›´æ–ŽÍ¼Œæ‰“造众创、众包、众扶、众½{¹åã^収ͼŒä¸ºå®žæ–½åˆ›æ–°é©±åŠ¨å‘展战略,推动大众创业、万众创新拓展更òq‰K˜”½Iºé—´åQŒå¯ä¸ºæ°‘营经‹¹Žå’Œž®å¾®ä¼ä¸šè¥é€ æ›´ä¸ºå®½æ„¡š„发展环境åQŒä»Žè€ŒåŠ å¿«æˆ‘国新旧动能接¾l­è{换,促进¾læµŽä¿æŒä¸­é«˜é€Ÿå¢žé•Ñ€è¿ˆå‘中高端水åã^ã€?br />        <br /> ¼›Õd¼€å›½å®¶½EŽåŠ¡æ€Õd±€å‰ï¼ŒæŽå…‹å¼ºæ€È†å†æ¬¡å®å˜±çŽ°åœºçš„工作äh员要通过¾_‘Ö¿ƒå·¥ä½œåQŒæŠŠè¥æ”¹å¢žçš„¾U¢åˆ©å˜æˆå®žå®žåœ¨åœ¨çš„红包。李æ€È†è¯ß_¼š“我再å¼ø™°ƒä¸€ä¸‹ï¼Œæ—‰™—´è¦æœä»Žè´¨é‡ï¼Œ˜q™ä¸ªè´¨é‡ž®±æ˜¯è¦æŠŠè¥æ”¹å¢žæ”¹é©çš„¾U¢åˆ©¾l™ä¼ä¸šã€‚所有的行业只减不增åQŒè¿™ä¸æ˜¯ä¸€å¥ç©ºè¯?mdash;—通过你们变成实实在在的红包!”</p> <p><img alt="" width="500" height="325" src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/new/1203/406/3.jpg" /></p> <p><br /> 聚英å±Þq²¾è‹±ï¼Œå±•åˆ›ä¸šæ™ºæ…§ï¼Œåšç»‹¹Žå®žä½“ã€?国家减税让利åQŒæ”¿åºœå‡ºèµ„è¡¥è´ß_¼Œå›­åŒºé’œæƒ æœåŠ¡ã€‚毕昇科技产业园暨英山县中ž®å¾®ä¼ä¸šå­µåŒ–基地¿U‘学规划åQŒç²¾å¿ƒè®¾è®¡ï¼Œé«˜æ ‡å‡†æ‰“造的20万方创业发展服务òq›_°åQŒé…å¥?ldquo;生äñ”研发、èåN易展½Cºã€ç”µå­å•†åŠ¡ã€ä»“储物‹¹ã€é‡‘融结½Ž—、生‹zÀLœåŠ?rdquo;½{‰å…­å¤§åŠŸèƒ½ï¼Œé¦–期推出çš?万方产办一体厂房,已成功招商引˜q›åäº”家中小微企业签¾U¦å…¥å›­ï¼Œå…¶ä¸­åQšæ¹–北丰合制?¡£ã€æ¹–北万益农业、恒奥铝业、å¯d邦物‹¹ç­‰å¤šå®¶ä¼ä¸šå›_°†æŠ•äñ”˜qè¥ã€‚二期近10万方多层厂房正在抓紧å»ø™®¾ä¸­ï¼Œž®†ç‘ô¾l­ä»¥“免租+¿UŸèµ+¾|®ä¸š”新模式招商引企,致力支持我县大学生创业、返乡创业、创新创业ã€?/p> <p><img alt="" width="500" height="251" src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/new/1203/406/4.jpg" /></p> <p><img alt="" width="500" height="231" src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/new/1203/406/5.jpg" /></p> <p><img alt="" width="500" height="185" src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/new/1203/406/6.jpg" /></p> <p><img alt="" width="500" height="232" src="/Files/Sites/Y/ys3651/Editor/new/1203/406/7.jpg" /></p> <p><br /> 不拒众流æ–ÒŽ±Ÿ‹¹øP¼Œä¼—志成城恒久˜qœã€‚减½EŽå³å¼€å§‹ï¼Œåˆ›ä¸šåˆ©å¥½æ—¶ã€‚英山县中小微企业孵化基地精心打造的“¿Uå­ã€è‹—圃、孵化、加速、äñ”ä¸?rdquo;一条龙创业发展服务òq›_°åQŒç§‰æŒ?ldquo;合作共徏、资源共享、发展共èµ?rdquo;的众创理念,全力支持英山非公¾læµŽäº§ä¸šåŒ–发展ã€?/p> <p>毕昇¿U‘技产业园欢˜qŽæ‚¨æŠ•èµ„¾|®ä¸šã€åˆ›ä¸šåˆ›æ–ŽÍ¼</p></ul></div><div class="showpages" style="display:none;"><div class="pagesinfo"><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_Pager_YeCi" class="LanguageSet"></label><font name="PageInt">1</font>/<font name="PageCount">1</font></div><div class="pages"><ul class="gwc"><li class="pbutton"><a href="javascript:void(0);" onclick=" comm.OPCompontPage.new_detail('1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c','1',0,1); "><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_Pager_SY" class="LanguageSet"></label></a></li><li class="pbutton" name="pbutton"><a href="javascript:void(0);" onclick=" comm.OPCompontPage.new_detail('1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c','1',-1); "><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_Pager_SYY" class="LanguageSet"></label></a></li><li name="Numberli" class="pagesnow">1</li><li class="pbutton"><a href="javascript:void(0);" onclick=" comm.OPCompontPage.new_detail('1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c','1',1); "><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_Pager_XYY" class="LanguageSet"></label></a></li><li class="pbutton"><a href="javascript:void(0);" onclick=" comm.OPCompontPage.new_detail('1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c','1',0,'1'); "><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_Pager_MY" class="LanguageSet"></label></a></li><li class="opt"><select name="SelectPage" onchange=" comm.OPCompontPage.new_detail('1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c','1',0,$(this).val()); "><option value="1">1</option></select></li></ul></div></div><div class="articalfrontback"><ul class="gwc"><li id="pre_1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c"><span class="gwc"><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_New_pre" class="LanguageSet"></label>åQ? </span><a href="#"></a></li><li id="next_1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c"><span class="gwc"><label id="1e9a1fff-e1f9-4bd0-8c80-ff2554d94a6c|Xslt_New_next" class="LanguageSet"></label>åQ? </span><a href="#"></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="border_bottom"><div class="bottom_left"></div><div class="bottom_right"></div></div></div></div><div id="5b90c81f-6bac-420e-8180-8486115a6b69" class="pdv_class" style="width:64px; height:201px; top:20px; left:339px;z-index:15; position: absolute; "><div class="comm_share1 comm_share1_1"><div class="border_L"><div class="border_R"></div></div></div></div><div id="05e3d838-38ce-4317-9741-ec65b851fd37" class="pdv_class" style="width:447px; height:37px; top:11px; left:555px;z-index:13; position: absolute; "><div class="comm_current0 comm_current0_1"><link href="/WebUI/Css/Component/comm_current/comm_current0.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="current"><div id="dhnav05e3d838-38ce-4317-9741-ec65b851fd37" class="nav"><label id="05e3d838-38ce-4317-9741-ec65b851fd37|Xslt_Comm_nxzdwz" class="LanguageSet"></label><a href="#"><label id="05e3d838-38ce-4317-9741-ec65b851fd37|Xslt_Comm_mmgs" class="LanguageSet"></label></a> > <label id="05e3d838-38ce-4317-9741-ec65b851fd37|Xslt_Comm_gsjj" class="LanguageSet"></label></div></div></div></div></div></div></div><div id="bottom" style="width: 1004px; height: 164px;border:0px;margin: 1px auto;z-index:1"><div id="c77736fa-f483-45ad-9eae-969cc717d691" class="pdv_class" style="width:1004px; height:28px; top:-1px; left:-1px;z-index:7; position: absolute; "><link href="/WebUI/Css/Component/column_rank/column_rank4901.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="column_rank4901 column_rank4901_1"><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="menumain"><div class="menumiddle"><ul class="gwc"></ul></div></div></div></div></div></div><div id="c3aa1dfc-c368-4b06-ac42-c055cd5c3c19" class="pdv_class" style="width:900px; height:140px; top:24px; left:33px;z-index:3; position: absolute; "><div class="comm_copyright0 comm_copyright0_5"><link href="/WebUI/Css/Component/comm_copyright/comm_copyright0.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><div class="border_L"><div class="border_R"><div class="current"><div class="nav"><blockquote style="margin-right: 0px;" dir="ltr"><blockquote style="margin-right: 0px;" dir="ltr"><p align="center"><font color="#000000">Copyright © </font><a href="//www.qajndi.tw/" title="2Ôª²ÊƱÍø¿Í»§¶Ë">2Ôª²ÊƱÍø¿Í»§¶Ë</a><font color="#000000">   湖北毕昇¿U‘技产业发展有限公司  All Rights Reserved </font><a href="//www.qajndi.tw/" title="2Ôª²ÊƱÍø¿Í»§¶Ë">2Ôª²ÊƱÍø¿Í»§¶Ë</a><br /><font color="#000000">园区地址åQšè‹±å±±åŽ¿¾læµŽå¼€å‘区工业发展大道回归创业å›?åQˆæ­¦è‹±é«˜é€Ÿè‹±å±±å‡ºå£å‘è¥?00¾c»I¼‰<br /> 招商部地址åQšè‹±å±±åŽ¿æ¸©æ³‰é•‡é‡‘矌™µ\åQˆåŠ³åŠ¨å°±ä¸šå±€éš”壁åQ?br /> 招商服务热线åQ?713-7776666   400-8871-356  传真åQ?713-7065555   <br /> òq›_°æ”¯æŒåQ?/font><a target="_blank" ><font color="#000000">湖北¿U»é£Ž¾|‘络有限公司</font></a></p></blockquote></blockquote><p></p><p align="center"> </p></div></div></div></div></div></div></div></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>